Postal worker claims she threw money in the ga

 

PRIMER CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DELS HOSPITALS D’AGUTS, CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL, CONCERTATS AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUTconveni
    acord 2013 - 2015                                                                                                             
 
 img       img       img 
img           img