La teva paraula


ESTA PAGINA ESTÁ EN PROCESO, NO ESTÁ ACABADA.
GRACIAS  


La teva paraula compte, aquesta eina es para que els afiliats ens faci saber qualsevol suggeriment o dubte, per aixo demanem poseu-vos en contacte amb nosaltres a la adresa de correo qie hi-a a la web en contactes.
ejemple:
- Les obres de marc aurelio estan pendents d'aprovar?
- Les retallades de les baixes s'estan intentant renegociar?
- A final d'aquest any el CE es tornarà a reunir amb la direcció per parlar del pacte?