CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

29.01.2014 12:47

COOO, CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

 

El darrer Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha aprovat una resolució a favor del dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos i en contra de la proposta de reforma d’aquesta Llei que suposarà un altre greu retrocés en els drets de les dones fins ara assolits.

 

CCOO de Catalunya manifesta el seu més profund rebuig a l’Avantprojecte de Llei de Reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva que l’Executiu del Partit Popular pretén aprovar. Una reforma que suposa un atac frontal contra la llibertat, la dignitat i la salut i la integritat de les dones. Una reforma rebutjada per la  totalitat d’organitzacions socials de l’Estat Espanyol i per una gran majoria d’organitzacions professionals: la darrera, la Declaració de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS).

 

CCOO defensa el dret de les dones a decidir lliurement i responsablement sobre la seva maternitat, rebutjant una situació d’indefensió i inseguretat contra les dones i professionals.

 

CCOO de Catalunya defensa que no calia canviar la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs: va ser aprovada a finals de 2009 per la majoria de grups parlamentaris (PSOE, IU,ERC, BNG,PNV, NaBai) i dos diputats de CiU; en contra s’hi van situar PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria i set diputats de CiU. Tres anys més tard, el Govern de Mariano Rajoy prepara una nova reforma restrictiva.

 

Tot i que l’actual Llei no s’ha desenvolupat completament i s’han oblidat aspectes tan importants com els recursos per a la prevenció: aquests s’han retallat i s’ha dificultat a algunes dones l’accés a la contracepció i l’avortament gratuïts; en contra d’algunes veus que alerten dels efectes negatius de l’actual normativa, les dades facilitades pel Departament de Salut demostren que durant la vigència d’aquesta llei el nombre d’avortaments a Catalunya ha disminuït, i això és extensiu a tot l’Estat.

 

CCOO considerem que la reforma que es proposa respon a una qüestió ideològica i situa l’Estat espanyol entre els països menys respectuosos amb el Drets sexuals i els Drets Reproductius de la Unió Europea (UE) i contra els tractats de Nacions Unides ratificats per l’Estat espanyol, com la CEDAW, que data de 1979.

 

CCOO de Catalunya manifestem el nostre rebuig a aquesta “contrarreforma” perquè suposa un gran i greu retrocés dels drets de les dones. Suposarà una doble discriminació -per raó de gènere i classe social-, abocarà a la clandestinitat a qui no disposi dels mitjans econòmics suficients i comportarà un gran risc per a la vida i la salut de les dones. Recordem al Govern de l’Estat que en un estat laic i democràtic com el nostre la seva responsabilitat és esdevenir garant dels drets fonamentals de les dones, no atacar-los ni amenaçar-los.

 

Des de CCOO de Catalunya defensem el principi ètic del respecte per l’autonomia i capacitat moral de les dones per emetre els seus propis judicis, esbrinar els seus propis dilemes i prendre les seves decisions, i considerem que el Govern de la Generalitat ha de cercar mecanismes per mantenir i millorar el desenvolupament d’aquesta llei en el seu territori.

 

Des de CCOO de Catalunya demanem el compliment de la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya per a desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat  real, la Llei actual garantint l'aplicació del text legislatiu tant en matèria d'educació sexual com d'anticoncepció i interrupció voluntària de l'embaràs. Reclamem la dotació dels recursos necessaris a la xarxa pública de salut per garantir l'equitat en l'accés i l'exercici dels drets sexuals i reproductius, així com iniciar el procés per a l'elaboració i desenvolupament d'una llei pròpia de drets i salut sexual i reproductiva, i blindar les garanties que la llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les dones i professionals que efectuen una interrupció voluntària de l'embaràs limitant qualsevol intent de retrocés del Govern de l'Estat en aquesta matèria.

 

En aquest sentit, en previsió de l’aprovació imminent de la reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva, avui divendres 20 de desembre de 2013, des de CCOO de Catalunya donem suport a les concentracions que es preveuen avui la tarda a diferents territoris (a Barcelona serà davant la Delegació del Govern, al carrer Mallorca, 278, a les 19’00h).

 

 

 

Per a més informació:

Carme Catalan, de la Secretaria de Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya, tel. 616.938.162

 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Volver