L’ AMPLIACIÓ DEL PERMIS DE PATERNITAT A 4 SETMANES ES POSPOSA FINS L’ 1 DE GENER DE 2012

27.01.2011 23:03

L’ AMPLIACIÓ DEL PERMIS DE  PATERNITAT  A  4 SETMANES  ES  POSPOSA  FINS  

L’ 1  DE GENER DE 2012

 

La Llei Orgànica per la igualtat efectiva entre dones i homes de l’ any 2007 va crear el permís de paternitat per tal d’afavorir i fomentar la responsabilitat dels homes en les tasques familiars.

 

Aquesta Llei va establir el permís de paternitat d’ una durada de 13 dies ininterromputs, equiparable legalment al permís per maternitat de 16 setmanes.

 

També es va establir que, com a molt tard l’ any 2013, aquest permís tindria una durada de 4 setmanes.

 

L’ any 2009, per mitjà de la Llei 9/2009, de 6 d’ octubre, ja  es va ampliar la duració del permís de paternitat a  4 setmanes, però només amb efectes a partir de l’1 de gener de 2011.

 

Aquesta Llei de l’any 2009  va modificar en aquest sentit tant l’ Estatut dels Treballadors com la Llei de la Funció Pública.

 

Ara , amb la Llei de Pressupostos de l’ Estat per l’any 2011 es deixa sense afecte l’ entrada en vigor del dret a les 4 setmanes per paternitat  i es posposa fins l’1 de gener de 2012.

 

Per tant, amb la regulació legal actual només es té dret a 13 dies ininterromputs de permís de paternitat.

 

Barcelona, 17 de gener de 2011

CERES

Volver