Retard en el pagament dels concerts sanitaris

25.07.2012 18:46

          


Retard en el pagament dels concerts sanitaris
Aquest mes de juliol el Govern de la Generalitat no podrà fer front al pagament dels
concerts sanitaris, la qual cosa significarà que moltes empreses no podran fer efectiu
el pagament de les nòmines. CCOO lamentem que ens haguem hagut d’assabentar
d’aquesta greu situació per les trucades que ens ha fet la premsa i per les
informacions que ens han donat les organitzacions patronals. Els representants del
Govern de la Generalitat amb els quals hem pogut parlar ens han informat que estan
intentant cercar una solució, però que la situació és molt greu i es pot agreujar més
en els propers mesos.
CCOO creiem que aquesta greu situació requereix d’un alt grau de responsabilitat de
tots els actors implicats, molt especialment, del Govern de la Generalitat.
CCOO exigim:
· Al Govern de la Generalitat, màxima transparència i informació clara i
constant, perquè tothom sigui conscient de la situació i per evitar situacions
de conflicte i tensió que no ajudaran a solucionar la situació. Creiem que
també és moment de replantejar-se despeses innecessàries i de recuperar
impostos que ha quedat demostrat que mai haurien d’haver-se suprimit.
· A les empreses afectades, que informin detalladament als representants dels
treballadors de la situació específica de l’empresa i de les possibles dificultats
per al pagament de les nòmines.
Malgrat que en aquest assumpte l’actuació del Govern de la Generalitat ha estat
lamentable i que no s’ha posat en contacte amb nosaltres per informar-nos o
demanar-nos col·laboració, CCOO adoptarem una actitud responsable per tal
d’evitar que una situació que és molt greu es compliqui encara més.
Així mateix, CCOO vol enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania de
Catalunya, ja que la responsabilitat i la professionalitat dels treballadors i
treballadores de la sanitat pública catalana impediran que aquesta situació afecti
l’assistència sanitària i la seva qualitat.
Barcelona, 24 de juliol de 2012

Volver